ریاضی صنف دوازدهم

نسخه پی‌دی‌اف (PDF) کتاب درسی ریاضی صنف دوازدهم را از اینجا دانلود کنید.

نسخه پی‌دی‌اف جزوه درسی این کلاس‌ها را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

مقدمه فصل اول-لیمیت تابع

نمایش لیمیت تابع (حد تابع) به کمک نرم‌افزار جیوجبرا. برای دیدن ویدیو اینجا کلیک کنید.

نمایش لیمیت تابع معکوس به کمک نرم‌افزار جیوجبرا.برای دیدن ویدیو اینجا کلیک کنید.

دو انیمیشن توضیح داده شده در ویدیوی بالا را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

نرم‌افزار جیوجِبرا(géogebra) را میتوانید از سایت خودش از اینجا دانلود کنید.

درس اول: تعریف تابع. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس اول: تعریف تابع. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس اول: مفهوم لیمیت. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس اول: مفهوم لیمیت ۲. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

درس دوم: تعریف لیمیت ۱. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

انیمیشن توضیح داده شده در ویدیو را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

 درس سوم: اثبات لیمیت یک تابع در یک نقطه. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس سوم: اثبات لیمیت یک تابع در یک نقطه. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top